Esbjergkommune.dk
Læs op Kontakt Indeks
Indhold

Borgmesterens tale ved regentparrets besøg den 2. juni 2008

 
Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed.
Velkommen til Esbjerg.
Det er mig en stor glæde og ære på vegne af Esbjerg Byråd at byde Dem velkommen til Esbjerg. Hele kommunen har med stor forventning set frem til Deres besøg og til at vise Dem noget af det, der kendetegner og gør vores by og vores egn til noget særligt.
 
Jeg byder Dem velkommen her i vores rådhushal, som blev renoveret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Her var tidligere en atriumgård, og det er svært at forestille sig i dag, men i forbindelse med renoveringen er der kørt næsten 200 tons beton, asfalt og søsten væk. I dag er rummet lyst og varmt – indbyder til ro og højtflyvende tanker – og med sit moderne udtryk, bliver den næsten et symbol på vores nye storkommune, hvor der er både lys, plads og højt til loftet, for borgerne såvel som for vores medarbejdere.
 
I begyndelsen af 1950´erne gæstede Deres Majestæt første gang Esbjerg. Som prinsesse var De her både i 1952 og 1955. Første gang sammen med Deres mor og søstre i forbindelse med en rejse til England. Anden gang havde byen æren af at kunne byde hele kongefamilien velkommen på et endagsbesøg.
 
I programmet var blandt andet et besøg på Grådybskolen – en moderne Esbjerg-skole, som jeg har forstået, hele kongefamilien var imponeret over.
Jeg har ladet mig fortælle, at Deres Majestæt i forbindelse med besøget på skolen tilkendegav: ” Her synes at være alt. Er der også svømmebassin?” Den daværende borgmester Høyer-Nielsen måtte svare, at det var det eneste, der manglede. Som det første derefter fik skolen naturligvis et svømmebassin. Vi er nu spændte på, om også dette besøg giver anledning til nye investeringer i kommunen. Deres Majestæt kan være sikker på, at jeg vil skrive mig alle forslag bag øret..
 
I 1972 var Dronningen, Prinsgemalen og Deres små prinser på officielt besøg. Som i dag lagde De til kaj med Dannebrog i forbindelse med Deres sommertogt, Deres første som Regentpar. Det var en stor ære for byen.
 
Besøget i dag er så Regentparrets første besøg i den nye Esbjerg Kommune, som ud over Esbjerg også består af de tidligere Ribe og Bramming kommuner.
Ved sammenlægningen har vi skabt en kommune, som rummer en sjælden mangfoldighed af landskabstyper, arkitektur, kultur og erhverv.
Det ældste og det yngste – det historiske og det moderne – fortiden og fremtiden.
 
 
Ribe er Danmarks ældste by med en helt enestående atmosfære. Området omkring Domkirken med bindingsværkshuse, krogede og brostensbelagte gader er en af de mest velbevarede middelalderlige bykerner i Danmark.
 
Som kontrast hertil er Esbjerg Danmarks yngste store by. Grundlaget blev skabt i 1874, hvor loven om Esbjerg Havn blev vedtaget, ud fra ønsket om at øge eksporten af landbrugsvarer til England. Deres Majestæts tipoldefar Christian den niende var konge, og som De kunne bemærke på Deres karettur op gennem byen, troner han på hest midt på Torvet i Esbjerg. Skuende mod vest. Byens orientering har lige fra begyndelsen været udadvendt - et internationalt fokus som kendetegner byen den dag i dag.
 
Esbjerg Havn var fra dag ét byens nerve. Det er den fortsat. Hvor det tidligere var fiskeri der var omdrejningspunktet, er det i dag olien og gassen der er i fokus. Offshore industrien er med sin årlige omsætning på godt 7 mia. kr. og en beskæftigelse på 5-6000 ansatte, en vigtig erhvervsfaktor i kommunen. Deres Majestæt skal senere i dag besøge Semco Maritime, hvor De vil få et nærmere indblik i arbejdet med olie- og gas- aktiviteterne på Nordsøen. Prinsgemalen besøger Blue Water shipping, byens store transport og logistikvirksomhed. Selv om navnet signalerer noget andet, så opererer virksomheden både til vands, til lands og i luften. Begge virksomheder er synlige beviser på den skaberkraft og det udsyn, der præger byen.
 
Da havnen blev grundlagt i 1874, var her under 500 indbyggere. Bare 30 år efter var tallet godt 13.000. I 1930 blev det fordoblet, og i 1970´erne nåede befolkningstallet i kommunen op over de 80.000. I dag er vi med den nye Esbjerg Kommune godt 114.000 indbyggere.
 
De senere år er det gået stærkt med omstillingen fra fiskeriby til uddannelses og kulturby - Musikhuset Esbjerg, tegnet af Utzon, som Deres Majestæt var med til at indvie i 1997. Den Ny Opera og spillesteder både for de store og de mere intime koncerter. Tilstedeværelsen af byens 2 universiteter, har betydet at der sammen med byens store udbud af korte- og mellemlange uddannelser, er et godt og bredt studie- og vidensmiljø, der har stor betydning for vores erhvervsliv.
 
Deres Majestæt og Deres Kongelige Højhed ankom ad søvejen, hvor vores faste ”velkomstkomite” bød Dem velkommen, som de første. Nemlig Mennesket ved Havet, som residerer på Sædding Strand, med blikket mod havet, og som er det første man møder, når man kommer sejlende til byen. En smuk skulptur i hvidt beton, udført af Svend Wiig Hansen. Senere i dag får De mulighed for at opleve den imponerende skulptur og dens ikke helt fuldendte anatomi på nærmeste hold.
 
Fra Mennesket ved Havet, går turen videre langs strandvejen til Hjerting Kirke, som også kan anes fra søvejen.
 
Jeg kan allerede her afsløre, at temaet for dagens frokost er Vadehavet. Det forlyder herovre vestpå, at Prinsgemalens foretrukne spise for tiden er vadehavsøsters. Baseret på mine personlige erfaringer har vi valgt at udelade denne festlige spise i menuen - jeg vil nemlig gerne være sikker på, at vi alle er friske til programmet resten af dagen og i morgen. Jeg håber, det er i orden?
 
Som afslutning på den officielle modtagelse her i rådhushallen, vil jeg gerne på hele byens vegne overrække Deres Majestæt og Deres Kongelige Højhed en erindringsgave.
 
Gaverne - en broche til Hendes Majestæt og manchetknapper til Deres Kongelige Højhed - er udført specielt til lejligheden. Inspirationen til smykkerne er hentet fra de grønlandske hundeslæder. Men det vil guldsmed Dan Lintrup – ”manden bag smykkerne”, som også har lavet borgmesterkæden og som er til stede senere i dag, kunne fortælle mere om.
 
Med overrækkelsen af denne gave, til minde om Deres besøg i Esbjerg, vil jeg endnu engang byde Dem velkommen. Mange er mødt op for at hilse med flag, der er royale dage på vores ældrecentre, og der kan købes specielle kager ved bageren i dagens anledning.
 
 
For de der ikke kan være fysisk til stede, har vi designet en speciel hjemmeside, som dagen igennem løbende opdateres med billeder af besøget, så alle har mulighed for at følge med i det spændende program vi har lagt, og som vi nu tager hul på.
Endnu en gang hjertelig velkommen.
Regentparret

Regentparret

 
Esbjerg Kommune • Torvegade 74 • 6700 Esbjerg • 7616 1616 • raadhuset@esbjergkommune.dkwebmaster