Esbjergkommune.dk
Læs op Kontakt Indeks
Indhold

Hjerting Kirke

Hjerting Kirke

 
Turen går videre langs havet til Hjerting Kirke, hvor regentparret blandt andet vil besigtige altervæggen, som er udført af billedhuggeren Robert Jacobsen.
 
Hjerting Kirke er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og blev taget i brug i 1992. Udefra ligner Hjerting Kirke mange af de gamle vestjyske kirker med hvidkalkede mure og gråt blytag. Enkel og afdæmpet. Men de traditionelle former er sat sammen på nye måder. Indvendigt spiller det naturlige lys en stor rolle. Lyset skaber rum.
 
Allerede inden det var bestemt, hvordan kirken skulle se ud, var det aftalt, at alterpartiet skulle bestå af en samling figurer med bibelske motiver, udført af Robert Jacobsen.

Skrot fra havnen
Altervæggen er temmelig forskellig fra de traditionelle danske altertavler, der som regel består af en træramme med malerier. Her er figurerne spredt ud over hele væggen som på et middelalderligt kalkmaleri. Figurerne er alle lavet af skrot, gammelt kasseret jern fra havnen i Esbjerg, pletvist beklædt med guld.
 
Robert Jacobsen var meget optaget af tanken om Hjertings beliggenhed ved havet og dens historie som fiskerleje. Derfor er figurerne lavet af fiskenes brugte oliedunke, kæder, maskindele osv. Menneskene ved havet skulle kunne genkende materialet fra deres egen hverdag.
 
Himmel og hav
Også glasmalerier af Robert Jacobsen er en del af kirkens udsmykning. Blandt andet ses to glasmalerier over kirkens døre mod syd, som repræsenterer elementerne himmel og hav. De gengiver i abstrakt form farver og lys over Ho bugt på forskellige tider af døgnet.
 
 
Læs mere på www.hjertingkirke.dk
Regentparret

Regentparret

 
Esbjerg Kommune • Torvegade 74 • 6700 Esbjerg • 7616 1616 • raadhuset@esbjergkommune.dkwebmaster